Nkwupụta na ndepụta nke onyinye ndị a tụrụ atụ maka ụlọ ọrụ dị elu dị na Songjiang District na 2019

Dabere na mmụọ nke akwụkwọ ahụ "Songjiang District na Accelerating Development of High-tech Enterprises in the G60 Science and Technology Corridor" (Husong Fugui [2019] Nọmba 23), a na-atụ aro ịnye 2019 Songjiang District High-tech Enterprise. Ugo na nkwado nye ndi ulo oru 524. A ga-akpọsa ndepụta ndị a (lee mgbakwunye maka nkọwa) na n'okpuru nlekọta nke ọha.

Oge ọha bụ ụbọchị ọrụ 5 site na ụbọchị e bipụtara. Ọ bụrụ n’inwere ihe mgbochi ọ bụla, biko kpọtụrụ District Science and Technology Commission na ezigbo aha gị ma nye azịza ederede

Nọmba kọntaktị: 37735540 37735547

Mgbakwunye: Ndepụta aha onyinye maka ụlọ ọrụ dị elu dị na Songjiang District na 2019

Kọmitii Sayensị na Nkà na ụzụ Songjiang nke Shanghai

 

Ndepụta onyinye a tụrụ aro maka ụlọ ọrụ dị elu dị na Songjiang District na 2019

序号

名称

类别

奖励 金额 (万元)

1

洞 舟 舟 有限公司

认定

20

2

海凯森 环保 环保 有限公司

认定

20

3

昕 沐 化学 有限公司

认定

20

4

存 数据 技术 (

认定

20

5

裕 诗 诗 有限公司

认定

20

6

发 之 源 有限公司

认定

20

7

世 禹 精密 有限公司

认定

20

8

籁 电气 (上海

认定

20

9

微行 炉 炉 有限公司

认定

20

10

东 铁 铁 有限公司

认定

20

11

知 此 电子 有限公司

认定

20

12

驰 法 电子 有限公司

认定

20

13

成 峰 流体 有限公司

认定

20

14

宏 端 精密 有限公司

认定

20

15

英 硕 自动化 有限公司

认定

20

16

源 豪 检测 有限公司

认定

20

17

锐 服 环境 有限公司

认定

20

18

傲 工 工 有限公司

认定

20

19

源 控 自动化 有限公司

认定

20

20

馨 远 医药 有限公司

认定

20

21

鲸 娱乐 设备 (

认定

20

22

令 慈 (上海

认定

20

23

花猫 环境 环境 有限公司

认定

20

24

纺 联 检 检 (

认定

20

25

经 世 世 有限公司

认定

20

26

品 依 数据 有限公司

认定

20

27

耐 润 工业 设备

认定

20

28

海南 邑 邑 有限公司

认定

20

29

程 富 环境 有限公司

认定

20

30

因 系统工程 (上海

认定

20

31

(上海) 真空

认定

20

32

立新 电器 控制 有限公司

认定

20

33

海基 深 仪器 有限公司

认定

20

34

长 开 开 有限公司

认定

20

35

颢 汉 数字 有限公司

认定

20

36

海摩 象 网络 有限公司

认定

20

37

孚 视 医疗 有限公司

认定

20

38

必 科 净化 设备

认定

20

39

微 智能 科技 (

认定

20

40

酬 勤 勤 有限公司

认定

20

41

海纳科 助剂 有限公司

认定

20

42

联 净化 技术 (

认定

20

43

玖 银 电子 有限公司

认定

20

44

海伽 易 信息 有限公司

认定

20

45

永 育 信息 有限公司

认定

20

46

智能 装备 (上海

认定

20

47

海格尼特 控制 控制 有限公司

认定

20

48

海维努 信息 信息 有限公司

认定

20

49

樱花 化 研 化工

认定

20

50

罗 (上海)

认定

20

51

海 业 机电 有限公司

认定

20

52

印 序 生物 有限公司

认定

20

53

黑 捷 士 有限公司

认定

20

54

海多宁 生物 生物 有限公司

认定

20

55

讯 斐 信息 有限公司

认定

20

56

洁 臣 水处理 有限公司

认定

20

57

砾 烽 智能 有限公司

认定

20

58

海朗 蔚 环保 有限公司

认定

20

59

海赛林 科技 有限公司

认定

20

60

景仁 医疗 医疗 有限公司

认定

20

61

先 码 信息 有限公司

认定

20

62

天 泽 泽 有限公司

认定

20

63

新 剑 机电 科技

认定

20

64

虎 宝 网络 有限公司

认定

20

65

大 聚 信息 有限公司

认定

20

66

勇 通 市政 工程

认定

20

67

天 覆 信息 有限公司

认定

20

68

光 韵 达 数字

认定

20

69

卡 堂 网络 有限公司

认定

20

70

斟 众 新 材料

认定

20

71

得 豆 信息 有限公司

认定

20

72

宗 辰 网络 有限公司

认定

20

73

佳 力士 力士 有限公司

认定

20

74

海拜恩 机械 机械 有限公司

认定

20

75

传感 技术 (上海

认定

20

76

一 谈 网络 有限公司

认定

20

77

明 材 教育 有限公司

认定

20

78

海克 立 司 帝

认定

20

79

伶 尔 亿 环境

认定

20

80

广 亿 信息 有限公司

认定

20

81

迅 志 图像 有限公司

认定

20

82

炉 石 信息 有限公司

认定

20

83

三 朗纳米 朗纳米 有限公司

认定

20

84

天诚 比 集 有限公司

认定

20

85

视 森 智能 科技

认定

20

86

汉 熵 新 材料

认定

20

87

楚 岳 岳 有限公司

认定

20

88

临港 至 胜 物

认定

20

89

鸿 康 康 有限公司

认定

20

90

海安弗柯林 工业 工业 有限公司

认定

20

91

数 深 智能 有限公司

认定

20

92

海奥 龙 星 迪

认定

20

93

电 姆 姆 有限公司

认定

20

94

兴 韬 韬 有限公司

认定

20

95

均 诺 汽车 有限公司

认定

20

96

咖啡 猫 文化 有限公司

认定

20

97

齐 网 网络 有限公司

认定

20

98

申 菲 激光 光学

认定

20

99

聪 巢 信息 有限公司

认定

20

100

海赫 立 智能 有限公司

认定

20

101

畅 荔 智能 有限公司

认定

20

102

皋 奋 工业 有限公司

认定

20

103

幂 方 电子 有限公司

认定

20

104

商 赛 科技 有限公司

认定

20

105

昊 量 光电 有限公司

认定

20

106

骑 骠 动物 保健

认定

20

107

集 承 环保 有限公司

认定

20

108

环 欣诺 机电 设备

认定

20

109

海伊川 水 塑料 有限公司

认定

20

110

拓 密封 绝缘 技术

认定

20

111

消 智能 科技 (

认定

20

112

豫 源 电力 有限公司

认定

20

113

凯斯 大 岛 精密

认定

20

114

新 洲 包装 有限公司

认定

20

115

漫 (上海)

认定

20

116

明 汽车 科技 (

认定

20

117

研 材料 科技 (

认定

20

118

医 贝 激光 有限公司

认定

20

119

理想 万里 晖 薄膜

认定

20

120

国 龙 仪器 有限公司

认定

20

121

铮 信 生物 有限公司

认定

20

122

卡 机器人 制造 (

认定

20

123

旭 虹 精密 模具

认定

20

124

海莫 派 新 材料

认定

20

125

海瑞 起 新 材料

认定

20

126

安 恪 企业 管理

认定

20

127

佳 谷 谷 有限公司

认定

20

128

航 裕 电源 有限公司

认定

20

129

懒 狐 信息 有限公司

认定

20

130

以 贤 智能 科技

认定

20

131

家用 电梯 (上海

认定

20

132

楷 威 光电 有限公司

认定

20

133

海赛迪斯 环保 环保 有限公司

认定

20

134

帝 (中国) 建筑材料 有限公司

认定

20

135

财 治 治 有限公司

认定

20

136

骅 骝 电子 有限公司

认定

20

137

海纽贝滋 营养 营养 有限公司

认定

20

138

云汉 软件 软件 有限公司

认定

20

139

海狄兹 精密 精密 股份有限公司

认定

20

140

赛 复 智能 有限公司

认定

20

141

华 迪 建筑 五金

认定

20

142

英 盛 分析 有限公司

认定

20

143

汭 (上海)

认定

20

144

诚 淘 淘 有限公司

认定

20

145

睿 翊 医疗 有限公司

认定

20

146

仕 (上海)

认定

20

147

新 蕊 光电 有限公司

认定

20

148

帝 安 机械 有限公司

认定

20

149

联 元 智能 有限公司

认定

20

150

海伊 纯 纯 有限公司

认定

20

151

洁 维 生物 有限公司

认定

20

152

洋洋 大多 利 五金

认定

20

153

海南 库 新 能源

认定

20

154

恒 (上海)

认定

20

155

海毓 鸣 网络 有限公司

认定

20

156

君 信 印 有限公司

认定

20

157

舟 润 润 有限公司

认定

20

158

柳 智 智 股份有限公司

认定

20

159

神 智能 设备 (

认定

20

160

柒 合 城市 家具

认定

20

161

乘法 商务 咨询 有限公司

认定

20

162

海索鲁 馨 馨 有限公司

认定

20

163

优 加利 健康 有限公司

认定

20

164

睿 客气 动 有限公司

认定

20

165

海普恩海 汇 医学 检验

认定

20

166

兆 莹 自控 有限公司

认定

20

167

优 也 信息 有限公司

认定

20

168

中 科 教育 装备

认定

20

169

祥 仓 包装 有限公司

认定

20

170

阅 凡 自动化 有限公司

认定

20

171

旅 展 装饰 有限公司

认定

20

172

工 动力 科技 (

认定

20

173

海泽 厘 精密 机电

认定

20

174

贤 日 测控 有限公司

认定

20

175

海岳 源 环境 有限公司

认定

20

176

环 数 信息 有限公司

认定

20

177

进 电子 科技 (

认定

20

178

华 支 电子 有限公司

认定

20

179

海辛 渐 新 能源

认定

20

180

施 依 洛 有限公司

认定

20

181

润 牧 机电 有限公司

认定

20

182

贤 世 智能 有限公司

认定

20

183

海凯 璟 生物 有限公司

认定

20

184

馨 正 信息 有限公司

认定

20

185

帝 广 机电 工程

认定

20

186

海赛奕 机器人 机器人 有限公司

认定

20

187

孚 邦 邦 有限公司

认定

20

188

实业 (上海 有限公司

认定

20

189

节能 技术 (上海

认定

20

190

莹亮 照明 照明 有限公司

认定

20

191

恒 脉 陶瓷 有限公司

认定

20

192

海思恩 装备 装备 股份有限公司

认定

20

193

海艾 骏 骏 有限公司

认定

20

194

珍 (上海)

认定

20

195

海思 彤 科技 有限公司

认定

20

196

海戈吉 网络 网络 有限公司

认定

20

197

袁 拓 自动化 有限公司

认定

20

198

必 趣 医疗 有限公司

认定

20

199

海雷林 工业 工业 有限公司

认定

20

200

盛 普 机械 有限公司

认定

20

201

柏格仕 厨卫 有限公司

认定

20

202

东 晟 源 日

认定

20

203

信 标 标 有限公司

认定

20

204

求 精 精 有限公司

认定

20

205

郁 笙 笙 有限公司

认定

20

206

盘 毂 动力 股份有限公司

认定

20

207

春 照 照 有限公司

认定

20

208

邻 新 能源 科技

认定

20

209

必 尔 生物 工程

认定

20

210

海达 巧 康 新

认定

20

211

正 菏 智能 设备

认定

20

212

海艾 澜 达 环保

认定

20

213

涵 润 汽车 有限公司

认定

20

214

成 运 医疗 股份有限公司

认定

20

215

中 维 检测 有限公司

认定

20

216

韧 致 医药 有限公司

认定

20

217

机电 (上海 有限公司

认定

20

218

银 晓 晓 有限公司

认定

20

219

超 彩 彩 有限公司

认定

20

220

孚 建筑 安全 科技

认定

20

221

宝 时 供应 链

认定

20

222

奔 鼎 机电 设备

认定

20

223

(上海) 医疗

认定

20

224

樱花 塑料 塑料 有限公司

认定

20

225

海瑞 以 森 有限公司

认定

20

226

海奕 己 信息 有限公司

认定

20

227

汉 狮 智能 有限公司

认定

20

228

通 正 铝合金 结构

认定

20

229

海卢 宏 精密 有限公司

认定

20

230

锐 伟 电子 有限公司

认定

20

231

派 诺 化工 有限公司

认定

20

232

海佐 尚智诚 产品 品牌

认定

20

233

寅 客 网络 有限公司

认定

20

234

海菲 姿 姿 有限公司

认定

20

235

众 潮 信息 有限公司

认定

20

236

弗 (上海)

认定

20

237

建 高分子 材料 (上海) 股份有限公司)

认定

20

238

圣 治 光电 有限公司

认定

20

239

乐 荟 包装 有限公司

认定

20

240

海芮 豪 石油 设备

认定

20

241

儿 谷 (上海

认定

20

242

海伯 栎 新 材料

认定

20

243

携 (上海)

认定

20

244

网 钜 信息 有限公司

认定

20

245

李氏 复 大 机电

认定

20

246

海博科尼 制冷 制冷 有限公司

认定

20

247

喆 自动化 系统 (

认定

20

248

进贤 机电 机电 有限公司

认定

20

249

医 时 信息 有限公司

认定

20

250

茸 净 净 有限公司

认定

20

251

海博 栋 化学 有限公司

认定

20

252

异 智能 技术 (

认定

20

253

绿 羽 节能 有限公司

认定

20

254

明 励 励 有限公司

认定

20

255

帆 铭 铭 有限公司

认定

20

256

伟 隆 包装 有限公司

认定

20

257

策 度 自动化 有限公司

认定

20

258

弘 卓 网络 有限公司

认定

20

259

优异 达 达 有限公司

认定

20

260

海艾 瓷 传感 有限公司

认定

20

261

力 盛 赛车 股份有限公司

认定

20

262

明 署 科技 有限公司

认定

20

263

执 格 信息 有限公司

认定

20

264

天 美 天平 有限公司

认定

20

265

众 新 新 有限公司

认定

20

266

颀 普 静电 有限公司

认定

20

267

鼎 州 光电 有限公司

认定

20

268

英 弘 教育 股份有限公司

认定

20

269

云 主 智能 有限公司

认定

20

270

海 梵 控制 有限公司

认定

20

271

云 懋 空气 处理

认定

20

272

海曼杰 汽车 精密 有限公司

认定

20

273

耐 可 艾克 (

认定

20

274

海波赫 驱动 驱动 有限公司

认定

20

275

光电子 科技 (上海

认定

20

276

科 年 电气 有限公司

认定

20

277

(上海) 医疗

认定

20

278

梵 思 汽车 技术

认定

20

279

骊 建材 (上海

认定

20

280

而 科 电 材

认定

20

281

慈 元 阁 文化

认定

20

282

海泰尔 包装 包装 有限公司

认定

20

283

美 客 铝 有限公司

认定

20

284

恒 敬 电力 有限公司

认定

20

285

沪 歌 智能 有限公司

认定

20

286

皓 固 机械 有限公司

认定

20

287

温 亨 电气 有限公司

认定

20

288

星星 橡胶 橡胶 有限公司

认定

20

289

泉 超 电子 有限公司

认定

20

290

海凯 橙 橙 有限公司

认定

20

291

芙 医药 科技 (

认定

20

292

海凯仕 泵业 泵业 有限公司

认定

20

293

海普 临 智能 机电

认定

20

294

众 冠 智能 有限公司

认定

20

295

裕 继 金属 有限公司

认定

20

296

忆 尧 信息 有限公司

认定

20

297

曌 睿 信息 有限公司

认定

20

298

高 邦 印刷 有限公司

认定

20

299

具 嘉 嘉 有限公司

认定

20

300

大 汇 塑 有限公司

认定

20

301

劲 (上海)

认定

20

302

竞 信 网络 有限公司

认定

20

303

福聚 生 生 有限公司

认定

20

304

海艾 逻 思 智能

认定

20

305

海嘉 及 精密 有限公司

认定

20

306

海沃凌 信息 信息 有限公司

认定

20

307

连 聚 (上海

认定

20

308

海伽 誉 生物 有限公司

认定

20

309

骋 筑 燃气 有限公司

认定

20

310

鼎 湘 自动化 有限公司

认定

20

311

海昭 能 坤 信息

认定

20

312

卫 岚 电子 股份有限公司

认定

20

313

皓 腾 腾 有限公司

认定

20

314

海杰邦 塑料 五金 有限公司

认定

20

315

海利 霸 电子 有限公司

认定

20

316

妙 声 力 有限公司

认定

20

317

凝 兰 新 材料

认定

20

318

简 视 智能 有限公司

认定

20

319

启 呈 信息 有限公司

认定

20

320

光 华国瑞 物 联网

认定

20

321

绍德 环保 科技 (

认定

20

322

起 锐 自动化 有限公司

认定

20

323

小 螺钉 互联网 有限公司

认定

20

324

移 鸿 信息 有限公司

认定

20

325

亚 (上海)

认定

20

326

弘 业 涂料 科技

认定

20

327

海隆 满 满 有限公司

认定

20

328

海舒森 电子 电子 有限公司

认定

20

329

拼 历 客 信息

认定

20

330

昶 义 自动化 有限公司

认定

20

331

通 芮斯克 土木工程 有限公司

认定

20

332

司 模具 技术 (

认定

20

333

伦 豪斯 机械 (

认定

20

334

珍 诚 诚 有限公司

认定

20

335

洲 源 (上海

认定

20

336

达 文化 传媒 (

认定

20

337

巨 蕴 网络 有限公司

认定

20

338

饮 (上海)

认定

20

339

超星 实业 有限公司

认定

20

340

智慧 圆 科普 教育

认定

20

341

力 佳 新 材料

认定

20

342

海凌 晗 电子 有限公司

认定

20

343

矽 展 智能 有限公司

认定

20

344

新 玖 金属 有限公司

认定

20

345

海泰 屹 信息 有限公司

认定

20

346

茸 勍 机械 有限公司

认定

20

347

元 睿 (上海

认定

20

348

巨 昂 昂 有限公司

认定

20

349

易 (上海)

认定

20

350

脉 泽 光电 有限公司

认定

20

351

峰峦 实业 有限公司

认定

20

352

复 坤 坤 有限公司

认定

20

353

世 岚 精密 模具

认定

20

354

钜 岭 工业 有限公司

认定

20

355

松江 飞 繁 有限公司

认定

5

356

精密 工具 (上海

认定

5

357

易 能源 技术 (

认定

5

358

普利 生 机电 有限公司

认定

5

359

积 成 慧集信 息

认定

5

360

海希迈 机电 设备 有限公司

认定

5

361

工业 包装 材料 (

认定

5

362

春 黎 电子 有限公司

认定

5

363

海莱 帝 帝 有限公司

认定

5

364

盛 光电 (上海

认定

5

365

海索达 传动 传动 有限公司

认定

5

366

科 弦 精密 有限公司

认定

5

367

艺 (上海)

认定

5

368

海诺雅克 电气 有限公司

认定

5

369

五 腾 金属 有限公司

认定

5

370

本 智能 机电 (

认定

5

371

汇聚 自动化 自动化 有限公司

认定

5

372

工 生物 工程 (

认定

5

373

海康 赛 制冷 有限公司

认定

5

374

网 鱼 信息 有限公司

认定

5

375

海森 中 中 有限公司

认定

5

376

工 (上海)

认定

5

377

镕 电子 电子 股份有限公司

认定

5

378

海博 迅 医疗 生物

认定

5

379

海艾 乐 影像 有限公司

认定

5

380

盛 实业 (上海

认定

5

381

海摩特威尔 自控 设备 股份有限公司

认定

5

382

工 (上海)

认定

5

383

宏 桐 桐 有限公司

认定

5

384

海欣诺 通信 通信 股份有限公司

认定

5

385

航天 精密 精密 研究所

认定

5

386

海纳恩 汽车 汽车 有限公司

认定

5

387

海芬 能 自动化 有限公司

认定

5

388

正泰 自动化 软件 有限公司

认定

5

389

非 众 制冷 有限公司

认定

5

390

法 信 机电 设备

认定

5

391

密 (上海)

认定

5

392

天一 高 德 机电

认定

5

393

允 英 医疗 有限公司

认定

5

394

共 久 久 有限公司

认定

5

395

海迪凯 标识 标识 有限公司

认定

5

396

永明 机械 机械 有限公司

认定

5

397

海朗 惠 包装 有限公司

认定

5

398

万 雍 雍 股份有限公司

认定

5

399

立 司 帝 控制 控制

认定

5

400

江 衡 软件 有限公司

认定

5

401

知 普 信息 有限公司

认定

5

402

世 德 子 汽车

认定

5

403

海伊 新 环保 科技

认定

5

404

虏 伯 家用 电梯

认定

5

405

龙胜 实业 有限公司

认定

5

406

三 克 激光 有限公司

认定

5

407

玉 丹 丹 有限公司

认定

5

408

海昱 章 电气 成套

认定

5

409

海瑞 翊 信息 有限公司

认定

5

410

沪 通 企业 有限公司

认定

5

411

智 觉 光电 有限公司

认定

5

412

尚 实 能源 有限公司

认定

5

413

励 精 科技 (

认定

5

414

海威泽尔 机械 设备 有限公司

认定

5

415

逊 自动化 科技 (

认定

5

416

钢结构 建筑 系统 (

认定

5

417

海福 精 特 金属

认定

5

418

海博 阳 新 能源

认定

5

419

益 通 通 有限公司

认定

5

420

迩 徕 德 电力 电力

认定

5

421

国 纪 电子 有限公司

认定

5

422

国 龙 生物 技术

认定

5

423

海邦 中 高分子 股份有限公司

认定

5

424

悦 瑞三维 瑞三维 股份有限公司

认定

5

425

海奥 星 制药 技术

认定

5

426

仓 (上海)

认定

5

427

威 工程塑料 (上海

认定

5

428

工 科技 (上海

认定

5

429

乾 承 机械 有限公司

认定

5

430

海米 飞 网络 有限公司

认定

5

431

攀 (上海)

认定

5

432

海康特 环保 科技 有限公司

认定

5

433

缘 脉 环境 有限公司

认定

5

434

福莱 网络 科技 (

认定

5

435

边 光 光 有限公司

认定

5

436

乐 纯 生物 有限公司

认定

5

437

耸 智 信息 有限公司

认定

5

438

中 联 重 科

认定

5

439

诺 测量 仪表 (

认定

5

440

咏 姿 姿 有限公司

认定

5

441

仪 达 达 有限公司

认定

5

442

海吉 控 控 有限公司

认定

5

443

一 德 电气 有限公司

认定

5

444

腾 会展 科技 (

认定

5

445

美 谱 达 有限公司

认定

5

446

精 浜 传动 有限公司

认定

5

447

阳 关 网络 信息

认定

5

448

海史肯 图 信息 有限公司

认定

5

449

机 (上海)

认定

5

450

合 既得 动 氢

认定

5

451

纬 而 视 股份有限公司

认定

5

452

灿 态 信息 有限公司

认定

5

453

尔森 电气 保护 系统

认定

5

454

扬 盛 印 有限公司

认定

5

455

海松 耐 智能 有限公司

认定

5

456

亿 诺 焊接 股份有限公司

认定

5

457

天 (上海)

认定

5

458

始建 华 建材 (

认定

5

459

海埃科 燃气 测控 有限公司

认定

5

460

海卓 昕 瑞 供应

认定

5

461

朗 (上海)

认定

5

462

佳 鹭 新型 有限公司

认定

5

463

数 恩 电气 有限公司

认定

5

464

海沃勒 起重 起重 有限公司

认定

5

465

联 泰 泰 股份有限公司

认定

5

466

海思 客 琦 自动化

认定

5

467

意 迪尔 迪尔 股份有限公司

认定

5

468

锐 信息 科技 (

认定

5

469

塑 尔 热流道 有限公司

认定

5

470

健 麾 信息 股份有限公司

认定

5

471

兆 力 电器 有限公司

认定

5

472

茨 (上海)

认定

5

473

海诺狄 生物 生物 有限公司

认定

5

474

克拉 电子 有限公司

认定

5

475

汉 电子 (上海

认定

5

476

晶华 胶粘 新 股份有限公司

认定

5

477

绿 泽 生物 科技

认定

5

478

仰 康 智能 股份有限公司

认定

5

479

海邦 文 电子 有限公司

认定

5

480

芯 圣 圣 股份有限公司

认定

5

481

九 高 节能 股份有限公司

认定

5

482

海雅 宸 照明 有限公司

认定

5

483

友 浦 浦 有限公司

认定

5

484

久 壬 信息 有限公司

认定

5

485

天 信 网络 股份有限公司

认定

5

486

伉 达 软件 有限公司

认定

5

487

海克 络 蒂 材料

认定

5

488

海威茨 堡 堡 有限公司

认定

5

489

冠 驰 汽车 安全

认定

5

490

江南 制药 制药 有限公司

认定

5

491

易 视 计算机 股份有限公司

认定

5

492

正 诚 机电 有限公司

认定

5

493

鑫 毅 交通 有限公司

认定

5

494

海蛟 交通 交通 有限公司

认定

5

495

御 胜 信息 股份有限公司

认定

5

496

佳 (上海) 汽车 电子 设备 设备

高 企

20

497

百 力 格 生物

高 企

20

498

仪 电 物理 光学

高 企

20

499

海仁基 互联网 互联网 股份有限公司

高 企

20

500

紫 通 信息 有限公司

高 企

20

501

海莱 慎 生物 有限公司

高 企

20

502

海贝塔 建筑 建筑 有限公司

高 企

20

503

致 研 智能 有限公司

高 企

20

504

能 科技 (上海

高 企

20

505

恒润 申 启 展览

高 企

20

506

海欧 畅 新 材料

高 企

20

507

祥 过滤 设备 (

高 企

20

508

竖排 网络 网络 有限公司

高 企

20

509

(上海) 物

高 企

20

510

国 龙 生物 有限公司

高 企

20

511

景 真 信息 股份有限公司

高 企

20

512

语 路 医疗 有限公司

高 企

20

513

英 波 声学 工程

高 企

20

514

扬 基 电子 有限公司

高 企

20

515

融 康 汽车 有限公司

高 企

20

516

仪 电 分析 有限公司

高 企

20

517

景 好 好 有限公司

高 企

20

518

海 越 赛尔 自动化

高 企

20

519

华 全能 自控 设备

高 企

20

520

常住 体育运动 体育运动 有限公司

高 企

20

521

大 因 多媒体 有限公司

高 企

20

522

固 好 包装 有限公司

高 企

20

523

良 治 电器 有限公司

高 企

20

524

鼎天 时尚 时尚 股份有限公司

高 企

20


Oge nzipu ozi: Ọgọst-10-2020